Komplexní poradenství
v oblasti zacházení s omamnými a psychotropními látkami a zajišťování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití

Jsme tým, skládající se z odborníků s dlouholetou praxí v oboru. 

Našim klientům nabízíme škálu služeb od obecných konzultací přes správné nastavení evidenčních uzlů a toku materiálu, školení, audity až po úplné zastupování ve všech správních řízeních. Navíc nabízíme pomoc se zajištěním licence na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

 

 

 

 

                                 Služby

Konzultace byznysového záměru před zahájením podnikání

 

Příprava dokumentů ke správním řízením s Ministerstvem zdravotnictví

 

Auditní služby za účelem správného nastavení evidenčních uzlů a flow materiálu
Fishing
Povinná školení dle §5 vyhlášky č. 235/2022 Sb. o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

 

Periodická školení pro držitele povolení k zacházení s OPL

 

Politicky lobbing, uplatňování práv vůči státní správě a samosprávě
Související služby z oblasti public relations

 

Služby stínového inspektorátu OPL

 

Zajištění licence na pěstování konopí pro léčebné použití
Archery

 

 

 

Naš tým

Mgr. Petr Alexander Polanský

Se skoro desetiletou praxí ve státní správě, konkrétně na Inspektorátu omamných a psychotropních látek, jsem odborníkem na komplexní agendu návykových látek a prekursorů drog. V době působení na Ministerstvu zdravotnictví jsem byl vedoucím kontrolní skupiny při provádění kontrol u subjektů dle zákona č. 255/2015 Sb. a auditní činnosti v rámci úkonu ohledání na místě dle zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Jsem rovněž autorem vyhlášek č. 53/2014 Sb. a č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a novely vyhlášky č. 123/2006 Sb. o evidenci návykových látek.

Jsem spoluautorem velkého pozměňovacího návrhu k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, platného od 1. 1. 2022.

Fishing
Tomáš Vymazal

Od roku 2010 jsem členem Pirátské strany, v letech 2014 až 2016 jsem působil jako místopředseda strany a v letech 2017 až 2021 jsem Piráty reprezentoval jako poslanec v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

V politice jsem se vždy zaměřoval na legislativu upravující nakládání s konopím a nalezení vhodného způsobu ukončení současné prohibiční politiky. Ve funkci poslance jsem kolem sebe zformoval síť vědeckých odborníků a byznysových stakeholderů, která mi umožnila zasáhnout do novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, platné od 1. 1. 2022, jako předkladatel několika výrazných pozměňovacích návrhů.

Mgr. Igor Hlásenský

Během působení na Ministerstvu zdravotnictví jsem administroval všechny správní řízení v rámci agendy návykových látek. Disponuji tedy špičkovými znalostmi v oblasti správního a kontrolního řádu. Jsem také autorem zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a hlavní novely zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Archery

Kontakty

Asociaci bezpečného konopi, z. s.

Jako odborní spolupracovníci Asociace bezpečného konopí se dlouhodobě zasazujeme o bezpečnost výroby, distribuce a užívání konopných produktů. 

www.bezpecnekonopi.cz